Odnawialne źródła czystej energii
w Gminie Ułęż

Wskaźniki

Wskaźniki dla projektu

Strona zawiera szacunkowe redukcje zanieczyszczeń CO2 związane z wprowadzeniem w ramach tego projektu instalacji grzewczych. Dzięki instalacjom na biomasę oraz solarom uruchomionym w ramach projektu uzyskano wymierną redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Piecy na biomasę

21

Instalacji solarnych

253

Wyprodukowana energia

1572.48 MWh

Zaoszczędzona emisja CO2

861.84 t CO2