Odnawialne źródła czystej energii
w Gminie Ułęż

  

Liczba instalacji:                                                       

274

Sumaryczny uzysk ciepła:                                                       

1519.37 MWht/rok

Szacunkowy roczny spadek emisji gazów cieplarnianych:

833.26 t CO2/rok