Odnawialne źródła czystej energii
w Gminie Ułęż

Aktualności

Uruchomienie pomp cyrkulacyjnych FERRO po sezonie letnim

Uprzejmie informujemy, że brak możliwości uruchomienia pompy po dłuższym postoju nie oznacza automatycznie awarii urządzenia. Poniżej znajduje się wyjaśnienie przyczyny i sposób dalszego postępowania. Każdy model pompy (zarówno te do wody pitnej serii GPD, jak i te serii GPA II do co.) jest wyposażony we wkręt odpowietrzający, drugą jego funkcją jest umożliwienie dostępu do końcówki wału napędowego w pompie. W większości przypadków gdy pompa nie daje się uruchomić jest to spowodowane nagromadzeniem się osadów wewnątrz urządzenia, które po dłuższym bezruchu blokują wał pompy na tyle, że silnik nie jest w stanie go poruszyć po podaniu zasilania. Odblokowanie wału polega na: - odcięciu zasilania do pompy i upewnieniu się, że nie ma możliwości jego przypadkowego załączenia, - zamknięciu zaworów odcinających przed i za pompą, - wykręceniu wkręta odpowietrzającego, - ręcznym (przez wkrętak płaski) rozruszaniu wału poprzez kilkukrotne obrócenie go i zerwaniu spowodowanej osadami blokady, - ponownym montażu wkręta odpowietrzającego, - otwarciu zaworów odcinających, sprawdzeniu szczelności przy wkręcie i uruchomieniu pompy. Uwaga: przez kilka sekund po uruchomieniu pompy może z niej dochodzić hałas spowodowany zapowietrzeniem przestrzeni wokół wału. To również nie jest usterka. W przypadku większego zapowietrzenia układu proszę zapoznać się z instrukcją obsługi pompy w zakresie problemów z powietrzem w instalacji. Uwagi dot. bezpieczeństwa: Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z kompletem informacji dot. bezpieczeństwa obsługi i konserwacji urządzenia zgodnie zapisami instrukcji montażu. W szczególności, przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji należy bezwzględnie odłączyć pompę od zasilania elektrycznego i upewnić się, że nie dojdzie do przypadkowego załączenia zasilania podczas prac. W trakcie demontażu wkręta odpowietrzającego nastąpi wypływ niewielkiej ilości medium o potencjalnie wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem, należy zatem pilnować, aby wydostająca się ciecz nie spowodowała obrażeń osób ani zniszczenia innych części. Nieprzestrzeganie powyższych wskazówek bezpieczeństwa grozi obrażeniami osób i/lub uszkodzeniem mienia.

2018-11-29 00:00:00 Czytaj więcej