Odnawialne źródła czystej energii
w Gminie Ułęż

Wskaźniki

Wskaźniki dla projektu

Strona zawiera szacunkowe redukcje zanieczyszczeń CO2 związane z wprowadzeniem w ramach tego projektu instalacji grzewczych. Dzięki instalacjom na biomasę oraz solarom uruchomionym w ramach projektu uzyskano wymierną redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Piecy na biomasę

21

Instalacji solarnych

253

Wyprodukowana energia

9942.40 MWh

Zaoszczędzona emisja CO2

5449.20 t CO2